Svenska Ledargruppen 

Vi är glada att hälsa Elin Hernstedt, Madelene ”Madde” Rübsamen och Leo Johansson välkomna till oss på Svenska Ledargruppen! Efter fyra veckors introduktion är de snart färdiga för sina nya uppgifter. Elin kommer att arbeta som seniorkonsult med Stockholm som utgångspunkt. Leo som konsult i Göteborg med fokus på utbildning inledningsvis. Madde kommer att ta hand om vår ekonomi som en av administratörerna i Staben, Göteborg.

Här följer en kort presentation som var och en egenhändigt ”knåpat ihop”.

Elin
Jag är f.d polis som vill fortsätta säkra och förenkla tillvaron för dem jag möter genom stöttning, rådgivning, utveckling och förändring . Med en lång polisiär erfarenhet inom krisstöd, ledning, utredning och spaning ser jag fram emot att hjälpa våra kunder att förebygga, säkra, stödja och minimera skador på bästa sätt. I en god arbetsmiljö där vi värnar trygghet och skapar förutsättningar för en säker arbetsplats, kan vi tillsammans nå hur långt som helst.

Madde
Jag har jobbat inom ekonomi på olika sätt sedan 2010, både som redovisningskonsult gentemot kunder inom olika branscher och som anställd hos ett företag som controller/”ekonomen”. Efter att ha varit redovisningskonsult de senaste 4 åren och dagligen haft många olika kunder att arbeta med, ska det åter igen bli kul att vara en del av ett bolag med fokus på att göra det bästa för företaget samt att få lära mig många nya saker inom det administrativa.

Leo
Jag har arbetat en längre tid inom byggbranschen, som yrkesarbetare, Skyddsombud och vidare som Huvudskyddsombud. Jag blev därefter handplockad iför att arbeta vidare på nationell nivå med arbetsmiljö och beteendebaserad säkerhet med en inriktning på företagskultur. I rollen har jag bland bedrivit workshops/utbildningar, deltagit i skyddsronder/riskanalyser, utredningar av allvarliga tillbud, ledningsgruppsmöten samt medverkan på hälsa- och säkerhetsråd på verksamhetsgrensnivå. Utöver arbetslivet är jag en utbildad och erfaren havslivräddare och sjukvårdare sen många år. Där är det systematiska förebyggande arbetet en kärnpunkt i att förhindra olyckor och ohälsa.