Svenljunga/Bollebygds kommun – januari 2019 

Svenska Ledargruppen har genomfört stabschefsutbildning för tjänstemän inom kommunerna Svenljunga samt Bollebygd. Det var två mycket lyckade dagar med innehåll som; samhällets krishanteringssystem, MSB gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, nyttjande av metoder/rutiner vid kris samt ledarskap med fokus mot beslutsfattande. Under dagarna genomfördes även att antal ”startövningar”. Särskilt positivt var det att två kommuner deltog vilket bidrog till ökad kunskapsspridning.