Svenljunga kommun - december 2017 

Under julveckan hjälpte Ledargruppen Svenljunga kommun med en simuleringsövning med begränsat motspel. Central krisledning och tre förvaltningars krisledningsstaber övade samtidigt. Syftet med övningen var ” Att centrala krisledningen och verksamhetsstaberna ska utveckla samspelet mellan varandra för att öka kommunens samlade förmåga att hantera en samhällsstörning.”

Kommunchefen Magnus Nilsson uttalar sig om vikten av att öva krisledning.