Skolfastigheter i Stockholm   

Ledargruppen har inlett en utbildningsinsats för att säkerställa kompetens som Byggarbetsmiljösamordnare för olika roller på företaget. En första omgång med 19 deltagare genomfördes under mars månad.