SKF Göteborg - december 2017 

Svenska Ledargruppen har fått uppdraget att för SKF Göteborg, under två år tillsammans med SKF bygga upp företagets förmåga vid nödläge. Detta omfattar t.ex. förmågan att hantera olyckor och oönskade händelser. Stöd ska ge till verksamheterna med inventering och utveckling kring hantering av specifika risker och agerande vid akuta händelser samt att utveckla den lokala insatsstyrka som ska stödja och leda verksamheten tills t.ex. räddningstjänst är på plats.