Sjöfartsverket, Trafikverket, Luftfartsverket, Transportstyrelsen - november 2017 

Svenska Ledargruppen stödjer Sjöfartsverket, Trafikverket, Luftfartsverket samt Transportstyrelsen i projektet ”CBRNE*-händelses påverkan på samhällets behov av transporter”. Vi har genomfört en workshop som är den första i serien, Ledargruppen agerade både övningsledare och moderator vid genomförandet. Deltagande aktörer representerade samtliga nivåer och sektorer inom samhällets krisberedskap, vilket gav ett mycket gott och spännande underlag till dagens diskussioner.

*Fotnot: Farliga ämnen benämns på fackspråk för CBRNE och står för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) nukleära (N) och explosiva (E) ämnen.