Sjöfartsverket m.fl. - maj 2018 

Svenska Ledargruppen har genomfört en workshop med ett stort antal representanter från myndigheter och näringsliv inom ramen för projektet ”Transportmyndigheternas förmåga att hantera en CBRNE*-händelse” där Sjöfartsverket är samordnare.

*CBRNE är den engelska förkortningen för kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen (källa: MSB)