Sjöbohem - maj 2017 

Svenska Ledargruppen utökar sitt samarbete med Sjöbohem, genom att teckna av tal om tjänsten SlåLarm. En välfungerande visselblåsarfunktion är en viktig del av ett företags övergripande arbete med etik och moral inom företaget. Genom SlåLarm får Sjöbohem en enkel tjänst som bidrar till att förebygga och tidigt upptäcka misstänkta oegentligheter. Detta bidrar till att upprätthålla ett högt förtroende för ett företaget och dess medarbetare.  

Läs mer om SlåLarm här