Säkerhetsskydd kommuner – januari 2018 

Svenska Ledargruppen har genomfört en heldags utbildning i säkerhetsskydd med fokus på praktiskt genomförande för Tjörns, Stenungssund och Lerums kommun. Lagstiftning och krav blandades med praktiska frågeställningar hur det påverkar det egna arbetet. Fokus var praktiskt arbete i kommunen och hur arbetet ska planera och genomföras. Efter utbildningen hade vi en handlingsplan med förslag på det fortsatta arbetet.
Nedan är exempel på utbildningsinnehåll:

 • Inledning:
  - Begreppet rikets säkerhet.
  - Begreppet säkerhetsskydd.
  - MSB riktlinjer med civilt försvar, inklusive säkerhetsskydd.
 • Hotbild:
  - Försvarsberedningens rapport.
  - MUST och SÄPO Årsrapporter.
 • Lagar, förordningar, RPSFS och ansvar .
 • Säkerhetsanalys, SÄPO metod med en grundövning.
 • Förslag på hur arbetet påbörjas / fortsätter när de kommer hem.

Vi håller öppna utbildningar i Säkerhetsskydd – på vår Utbildningswebb kan du läsa mer och anmäla. Är ni fler i organisationen som behöver utbildas, ta kontakt så kör vi en anpassad till din verksamhet!