Poseidon 

Ledargruppen har genomfört utbildning för utrymningsorganisationer och övat utrymning för Poseidon distrikt Kortedala. För att få en utrymningsorganisation att fungera krävs planering och analys av lämplig utrymningsstrategi, information och utbildning av personal och sist men inte minst övning för att befästa och pröva strategier och kunskap.