Poseidon Distrikt Hjällbo – april 2018 

Inom Ledargruppens nya koncept Utbildningsavdelningen, där vi tar ett helhetsansvar kring alla utbildningar och övningar inom Arbetsmiljö – Säkerhet - Krisberedskap, så genomförde vi i veckan en oannonserad utrymningsövning med rök för personalen på Bostads AB Poseidons distriktskontor i Hjällbo. Övning är en del av en helhet utifrån riskbedömningar, handlingsplaner med förebyggande åtgärder, rutiner och utbildning.

Med regelbundna övningar skapas en trygghet och effektivitet hos personalen att hantera uppkomna situationer.