Orkla Sverige - januari 2018 

Ledargruppen har genomfört utbildning i grundläggande krishantering och stabsmetodik med krisledningsgrupper från Orkla Sverige. Anläggningarna i Frödinge (ostkakor, tårtor mm) och Fågelmara (Felix ketchup) deltog aktivt och är nu rustade för att hantera ev. kriser.