Liseberg och Kålltorps bygg – mars 2018 

Svenska Ledargruppen har genomfört en workshop för att reda ut hur vi går tillväga om Lisebergsprojekten råkar utför olika olycksscenarion. Som en del i det förebyggande arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet diskuterades scenarier, rutiner och organisation för att tydliggöra vem som ska agera på olika händelser? Hur kan risker minimeras och vem gör vad och när?
Det blev en mycket lyckad workshop som med erfarenhetsutbyte och höjd kunskap har givit höjd säkerhet som resultat.