Lilla Edets kommun – april 2018 

Ledargruppen har hjälpt Lilla Edets kommun med en anpassad utbildning och riskbedömning samt framtagande av förslag till åtgärdsplan avseende hot och våld. Under två heldagar deltog personalen från Biblioteket och Medborgarservice tillsammans med sina chefer. Vi använde oss av ett par scenarion och lät grupperna diskutera sina åtgärder och behov av planer och dokumentation.

Ledargruppen kommer följa upp med ytterligare ett utbildningstillfälle där vi följer upp arbetet och säkerställer att nya rutiner finns på plats och att de fungerar.