Lerums kommun - december 2017 

Svenska Ledargruppen har stöttat Lerums kommun i att arrangera en ”tillsammansaktivitet” för innevånarna, allt i syfte att öka tryggheten och beredskapen inför den mörka årstiden. Deltagande aktörer var Lerums kommun, Polismyndigheten med sin mobila polisstation, räddningstjänsten visade upp sig, sin utrustning samt utbildade både vuxna och barn i förbyggande brandskydd, Civilförsvarsförbundet och dess frivilliga resursgrupp deltog och informerade om 72 timmars kampanjen härvid delades ett paket ut innehållande nödvändig utrustning för att klara sig hemma under de tre dygnen. Sist men inte minst deltog Securitas och informerade om sin brottsförebyggande verksamhet samt att de hade en uppskattad hund uppvisning.  

Polisen passade på att prata med unga Lerumsbor.