Lejonfastigheter Linköping - januari 2018 

Svenska Ledargruppen har i en serie arbetsmöten men Lejonfastigheters projektledare gått igenom regler och rutiner för beställaransvaret inom byggarbetsmiljösamordningen. Projektet avslutades med en mycket uppskattat presentation och dialog med företagets ramavtalsentreprenörer.