LE Lundbergs fastigheter 

Inom ramen för LE Lundbergs abonnemang på Utbildningsavdelningen har chefer och personal under en effektiv och koncentrerad dag utbildats. På plats i Norrköping genomfördes kurser i Heta Arbeten, systematiskt brandskyddsarbete, hjärt- och lungräddning samt grundläggande brandskydd.