Krisnätverksträff Linköping 

Den 11-12 april samlades drygt 170 deltagare i Linköping med fokus på nätverkande.
Med deltagande från myndigheter, regionala aktörer, kommuner, räddningstjänst, polis, försvarsmakt, företagshälsovård samt privata aktörer så blev erfarenhetsutbytet mycket givande.

Svenska Ledargruppen är mycket stolta över att ha fått förtroendet att få arrangera årets krisnätverksträff.