Kenneth Lexell 

Kenneth Lexell har en lång och bred erfarenhet av säkerhetsarbete i ledande befattningar, både inom den privata sektorn som den kommunala. Allt ifrån fysisk säkerhet, personsäkerhet, krisberedskap, säkerhetsskydd, till utbildning och övning. Han har ett stort nationellt nätverk och innehar en internationell certifiering i säkerhetsledning, CPP. Vi hälsar Kenneth varmt välkommen till oss på Göteborgskontoret.