Kävlinge Kommunala Bostadsbolag - november 2017 

Ledargruppen Syd har under del av hösten arbetat tillsammans med KKB (Kävlinge Kommunala Bostadsbolag) med svaret på ett inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket. Vi har stöttat organisationen med utbildning, information och inte minst, så har vi i allra högsta grad varit författare till själva svaret. Arbetsmiljöverket hade ett uppföljningsmöte nu i veckan där man efter genomgången avslutade hela ärdendet. Inspektörerna var mycket nöjda med det svar man fått av KKB.