Hylte, Laholm, Kungsbacka kommuner samt Region Halland och Hyltebostäder - juni 2017 

Svenska Ledargruppen har i veckan tecknat av tal med Hylte, Laholm, Kungsbacka kommuner samt Region Halland och Hyltebostäder om utbildning och konsulttjänster inom området krisberedskap. Uppdraget innefattar projektledning, utvecklingsarbete inom skydd av samhällsviktigverksamhet, kontinuitetsplanering, krisledningsövningar samt utbildningar i stabsmetodik och stabschefsutbildningar. Inom uppdraget finns också området kriskommunikation samt högre nivå för stabschefsutbildning.