Gothia Towers 

Ledargruppen hjälper Gothia Towers att Identifiera sina kameror, dess placering och upptagningsområde. Detta för att bestämma ändamålet och hitta en rättslig grund för placeringarna. Vi gör även en risk- och sårbarhetsanalys över kamerabeståndet.