Göteborgsoperan - juni 2018 

Svenska Ledargruppen har påbörjat processen med att utveckla Göteborgsoperans kris- och krisledningsförmåga. Inledningsvis med en grundläggande teoretisk utbildning för ledningsgrupp och chefer i beredskap. Nästa steg är att fortsätta förmågeutvecklingen med mer praktiska övningar samt utveckling av krisledningsplaner.