Göteborgs Stad, Social Resurs – april 2018 

Vi på Ledargruppen är glada för att ha fått förtroendet att utbilda personalen vid Social Resurs i brandskydd och öva utrymning vid två tillfälliga boenden i Göteborg.  Både utbildningarna och övningarna uppskattades och ökade deras kunskap och förmåga att begränsa konsekvenserna av en oönskad händelse, en viktig del i deras systematiska brandskyddsarbete.