GDPR - EUs nya dataskyddsförordning 

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersätter personuppgiftslagen (PuL). I och med GDPR har vi, bland annat:

  • Flyttat våra servrar till en driftcentral med högre driftsäkerhet och skydd
  • Verifierat oss för en av de bästa säkerhetscertifikaten som finns - EV SSL-certifikatet.
  • Löpande tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal med våra kunder. Detta avtal reglerar vår behandling av era (Personuppgiftsansvarigas) personuppgifter enligt era instruktioner

Om du har frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss på 031- 760 87 99 eller info@ledargruppen.se.