ETIK-hus Varberg 

Svenska Ledargruppen har utbildat ETIK-hus i Varberg i Heta Arbeten.  Utbildningen som är framtagen av försäkringsbranschen tillsammans med Brandskyddsföreningen  med syftet att arbeten som alstrar värmeledning, gnistor och andra brandrisker kan genomföras på ett säkert sätt.


Efter godkänd utbildning får deltagarna ett certifikat som gäller i 5 år. Grattis ETIK-hus, alla klarade utbildningen! Etik-hus är även anslutna till vårt koncept Utbildningsavdelningen som hjälper att se till att organisationen är utbildad för att leva upp till Arbetsmiljölagstiftningens miniminivå .