Bostadsstiftelsen Uddevallahem 

Svenska Ledargruppen har utbildat personal på det kommunala fastighetsbolaget Bostadsstiftelsen Uddevallahem i hot & våld på arbetsplatsen. Dagen kännetecknades av ett mycket gott engagemang, bra dialoger om det allvarliga ämnet samt givande ”grupp/scenariodiskussioner”. På det hela en mycket lyckad dag.