Bostadsbolaget Poseidon - december 2017 

Idag har Ledargruppen stöttat Poseidon distrikt Kortedala att genomföra egenkontroller av brandskyddet i deras hyresfastigheter. Hela distriktets personal har deltagit under dessa två dagar. Vi inledde med en kortare utbildning för att sedan dela in oss i blandade grupper och gjorde egenkontrollerna. Ledargruppens sakkunniga roterade runt i de olika grupperna. Detta var tredje gången distriktet genomförde egenkontroller med vårt temadagsupplägg. Antalet anmärkningar har sjunkit till drygt hälften sedan första gången för 1,5 år sedan och man märker en tydlig skillnad både på personalens positiva inställning, engagemang och framförallt kunskap men också på hur bra ordning och redan det är i fastigheterna! Bra jobbat!