Arctic Paper Munkedals Bruk - januari 2018 

Ledargruppen har återigen fått förtroendet att utbilda krisledningsgruppen på Arctic Paper Munkedals Bruk. Med ökade kunskaper i krishantering, planering av krisstöd och stab- och ledningsmetodik är nu redo för att öka pulsen med en krisledningsövning.