Alebyggens krisledningsgrupp – maj 2018 

Har genomfört en simuleringsövning med motspel för Alebyggens krisledningsgrupp. Lite repetition av den grundläggande metodiken för att sedan ta sig an ett scenario som vände och vred på deras tillvaro. En lugn och strukturerad grupp skapade förutsättningar för att lösa uppgiften. Bra jobbat.