Ale kommun 

Svenska Ledargruppen stödjer Ale kommun med organisationsutveckling av kommunens säkerhet sant krisberedskapsfunktioner, ett verkligen spännande och stimulerande uppdrag. Under avtalstiden kommer vi även verka som kommunens beredskaps och säkerhetsfunktion, vilket innebär att vi genomför risk- och sårbarhetsanalys till planering och genomförande av utbildningar samt övningar. Svenska Ledargruppen AB är på plats hos kommunen på halvtid.