Ale kommun - juni 2018 

Svenska Ledargruppen har bidragit till Ale kommuns krislednings- och krisberedskapsförmåga, detta genom att planera samt genomföra ett seminarium för kommunens chefer. Innehållet var generella grunder i samverkan och ledning, stabsmetodik samt kriskommunikation.