AB Bostäder Borås – april 2018 

Svenska Ledargruppen har under en tid stöttat AB Bostäder i Borås i arbetet med deras krisledningsplan. I veckan genomfördes en utbildningsinsats för hela krisledningen i stabsmetodik och introduktion till deras nya plan. Bra diskussioner med kompetent personal skapade ett sammanhang för krisledningsorganisationens koppling till vardagshändelsernas möjliga eskalering och vikten av ett proaktivt agerande.