Svenska Ledargruppen 

SLAB har i veckan avslutat ett utredningsuppdrag åt en statlig myndighet. Utredningen har varit av sådan natur att det fallit under ramarna för säkerhetsskydd.

Ledargruppen har kompetens, rutiner och fysisk säkerhet på plats för att kunna genomföra uppdrag med höga krav på säkerhetsskydd. Personalen går regelbundet utbildning inom området, revisioner genomförs regelbundet.

Självklart kan vi även hjälpa er som organisation med både uppdrag som är säkerhetsklassade men vi kan självklart stötta er med ert interna säkerhetsskyddsarbete. Vi har flertalet konsulter med stor erfarenhet av säkerhetsskydd, de har under flera års tid arbetat med säkerhetsskydd både som konsulter men även i tidigare anställningar för statliga myndigheter, kommuner och även inom Försvarsmakten. Vi kan bistå med säkerhetsskyddsanalys, framtagning av riktlinjer och instruktioner, SUA samt genomföra utbildningar.