One More Family 

Produktions- och logistikföretaget One More Family har valt vårt HELP24-abonnemang för att ta hjälp med sitt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. De bygger inredningar, riggar event, transporterar, levererar och konstruerar
Med huvudkontor i Göteborg, terminalverksamhet i Gällstad samt kontor i Stockholm utför de uppdrag såväl över hela landet som utomlands. Vid årsskiftet flyttar de verksamheterna från Göteborg och Gällstad till Härryda och nya gemensamma lokaler, Ledargruppens finns även med som stöd för byggarbetsmiljöansvaret under planering, projektering och byggskedet. Vi välkomnar One More Family till HELP24-familjen!