Tyresö kommun 

Tyresö Kommun har valt att förlänga avtalet med Svenska Ledargruppen inom krisledning.
Vi kommer att hjälpa till med planering, genomförande och utvärdering av övningar inom kommunens krisledningsorganisation, både den centrala krisledningsorganisationen samt lokala enheter inom resp. verksamhetsområde tex förskolor, skolor, äldreboende m.m.