Tuve Bygg 

Svenska Ledargruppen har genomfört en utrymningsövning för Tuve Byggs huvudkontor. Det är ett större kontor med fler olika områden. Utrymningsorganisationen här är välövad, här söker tre utrymningsombud av olika delar av verksamheten och rapporterar tillbaka till en utrymningsledare som på utsidan möter upp Räddningstjänst och den utrymmande personalen.