Trafikverket Investering distrikt Mitt 

Svenska Ledargruppen har genomfört en heldags krisledningsövning med motspel för Trafikverket Investering distrikt Mitt. En komplex övning som dessutom involverade skiftbyten och scenario med flera aspekter som måste hanteras samtidigt. För att en organisation ska klara av denna typ av komplex händelse över tid krävs stabsmetodikutbildning, specifik introduktion för respektive roll samt regelbundna mindre övningar för att befästa kunskaperna och skapa trygghet. Väl genomfört alla parter.