Tjörns sparbank 

Med anledning av Coronaviruset (Covid-19) bjöd Tjörns Sparbank in sina företagskunder till ett webbinarium.  Jonas Lundberg, VD på Ledargruppen informerade, gav råd och svarade på frågor hur företag och organisationer kan hantera situationen genom riskbedömningar, handlingsplaner och stöd. Jonas har med 20 års erfarenhet från krisberedskap, planering och agerande vid olika typer av krishändelser och pandemihantering.