SISAB 

Svenska Ledargruppen har genomfört utbildning för SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB), denna gång var det Byggarbetsmiljösamordning (BAS-P/U Grund). Utbildningen som innehåller både teori och många praktiska moment genomfördes på distans.