Lunds Kommuns Fastighetsbolag 

Svenska Ledargruppen har genomfört en krisledningsövning med LKF, Lunds kommuns fastighetsbolag. Scenariot var en kraftig brand som startade i ett LSS-boende i en av bolagets fastigheter i centrala Lund. Krisledningsgruppen hanterade händelsen med en mycket god förmåga.