Lunds Kommuns Fastighets AB 

LKF tar hjälp av Svenska Ledargruppen för utvärderingen av krisledningsarbetet avseende arbete med Covid-19.