GöteborgsOperan 

Svenska ledagruppen har genomfört en workshop för GöteborgsOperan, syftet var att reflektera över åtgärder under Covid-19 situationen. Vidare genomfördes en utvärdering av organisationens arbete under den pågående pandemin. Hela ledningsgruppen deltog och diskussionerna genomfördes på ett mycket bra sätt