Furetank Rederi AB 

Vi välkomnar Furetank Rederi AB till Krisjouren och Svenska Ledargruppen. Detta svenskägda rederi, med säte på Donsö i Göteborgs skärgård, erbjuder genom sina tankfartyg och sjöfarttjänster logistiklösningar till olje- och kemikalieindustrin.