Bostads AB Poseidon - Distrikt öster 

Bostads AB Poseidon - Distrikt öster har anslutit sig till vårt koncept Utbildningsavdelningen som hjälper att se till att organisationen är utbildad för att leva upp till Arbetsmiljölagstiftningens miniminivå .