Älvstranden Utveckling AB 

Svenska Ledargruppen AB kliver in som Säkerhetschefskonsult på Älvstranden Utveckling AB under 2020 då nuvarande Säkerhetschef prövar andra uppgifter inom Göteborgs Stad. Uppdraget omfattar bland annat; stöd till HR avseende personsäkerhet, stöd i informationssäkerhetsfrågor, stöd i frågor rörande fastighetsägaransvar, stöd till kontorsansvarig i säkerhetsfrågor, stöd till stabschef för krisledning, agera som central brandskyddssamordnare m.m.