Aebi-Schmidt 

Vi välkomnar Aebi-Schmidt som ny HELP24-kund, företaget är en ledande producent av vinterutrustning för snöröjning, sopmaskiner och utrustning för underhåll av landningsbanor på flygplatser. Ledargruppen har fått förtroendet att stödja företagets svenska del med alla frågor inom arbetsmiljö, säkerhet och brandskydd genom vårt HELP4-abonnemang.