Trafikverket Investering distrikt Mitt 

Svenska Ledargruppen har genomfört en heldags krisledningsövning med motspel för Trafikverket Investering distrikt Mitt. En komplex övning som dessutom involverade skiftbyten och scenario med flera aspekter som måste hanteras samtidigt. För att en organisation ska klara av denna typ av komplex händelse över tid krävs stabsmetodikutbildning, specifik introduktion för respektive roll samt regelbundna mindre övningar för att befästa kunskaperna och skapa trygghet. Väl genomfört alla parter.

Aebi-Schmidt 

Vi välkomnar Aebi-Schmidt som ny HELP24-kund, företaget är en ledande producent av vinterutrustning för snöröjning, sopmaskiner och utrustning för underhåll av landningsbanor på flygplatser. Ledargruppen har fått förtroendet att stödja företagets svenska del med alla frågor inom arbetsmiljö, säkerhet och brandskydd genom vårt HELP4-abonnemang.

Micasa Fastigheter 

Micasa Fastigheter har valt Svenska Ledargruppens visselblåsarfunktion Slå Larm. Vi tackar för förtroendet!

Svenska Ledargruppen 

Vi är glada att hälsa Magnus Härsjö välkommen till oss på Svenska Ledargruppen! Magnus är inne på sin andra introduktionsvecka och kommer sedan att förstärka Malmökontoret i region Syd. Här följer en kort presentation som Magnus egenhändigt ”knåpat ihop”:

”Jag har tillbringat större delen av mitt yrkesverksamma liv i skarpa, EX-klassade produktionsmiljöer där säkerhet kan vara en skillnad mellan liv och död och något som i alla lägen måste efterföljas. Kombinerat med yrkesroller som industribrandman och olika uppdrag inom bevakningsbranschen, har detta givit mig en bred och gedigen erfarenhet inom säkerhet. Efter ca 15 år inom den industritekniska världen ser jag nu fram emot att kunna använda min breda erfarenhet och kunskap inom HMS & K (Hälsa, Miljö, Säkerhet och Kvalitet) på ett nytt sätt som konsult på Svenska Ledargruppen.”

Älvstranden Utveckling AB 

Svenska Ledargruppen AB kliver in som Säkerhetschefskonsult på Älvstranden Utveckling AB under 2020 då nuvarande Säkerhetschef prövar andra uppgifter inom Göteborgs Stad. Uppdraget omfattar bland annat; stöd till HR avseende personsäkerhet, stöd i informationssäkerhetsfrågor, stöd i frågor rörande fastighetsägaransvar, stöd till kontorsansvarig i säkerhetsfrågor, stöd till stabschef för krisledning, agera som central brandskyddssamordnare m.m.

Tyresö kommun 

Tyresö Kommun har valt att förlänga avtalet med Svenska Ledargruppen inom krisledning.
Vi kommer att hjälpa till med planering, genomförande och utvärdering av övningar inom kommunens krisledningsorganisation, både den centrala krisledningsorganisationen samt lokala enheter inom resp. verksamhetsområde tex förskolor, skolor, äldreboende m.m.