STOKAB 

Fiberföretaget STOKAB har valt Svenska Ledargruppens visselblåsarfunktion  Slå Larm. Vi tackar för förtroendet!