SJ 

Svenska Ledargruppen har deltagit i SJs årliga nationella katastrofövning. Dag 1 innehöll erfarenheter från en olycka som danska DSB var delaktiga i Stora Bältbron samt information kring Civilt försvar och en simuleringsövning med motspel. Under dag 2 genomfördes en föreläsning kring samhällets krishanteringssystem, MSBs koncept för gemensamma grunder för samverkan och ledning. Övningsdagarna avslutades med en inspirationsföreläsning i stabsmetodik, mallar och arbetssätt för att väcka deltagarnas tankar kring utveckling hur man arbetar idag. Engagerade och drivna medarbetare!